muziektheatervoorstelling zonder tekst

Morgen 8 november vindt van 13.00 tot en met 17.00 uur de manifestatie “Deventer zegt NEE tegen pesten” plaats in de Deventer Schouwburg.

Hier zal ook een live-preview van de muziektheatervoorstelling Vriendschap te zien zijn! Vriendschap, gespeeld door Duo Maan, is een muziektheatervoorstelling vol mooie muzikale momenten, bijzondere geluiden; vol lief en leed en geheel zonder tekst. Het duo laat 5- tot en met 10-jarigen voelen hoeveel leuker het is om samen te werken dan om elkaar te pesten. Dit alles zonder een bestraffende vinger op te steken en juist te focussen op de goede afloop.

De voorstelling ‘Vriendschap’ zal op 16 januari om 20.00 uur gratis te zien zijn in het Etty Hillesum Centrum. De voorstelling duurt ongeveer een uur inclusief napraten met het publiek.
Duo Maan nodigt docenten, schooldirecties, BSO-medewerkers, ouders, verzorgers, kinderen en alle overige belangstellenden uit om te komen kijken bij deze promotievoorstelling.

Meldt u uiterlijk 9 januari aan via duomaan@theaterenmuziek.nl.

Omdat de voorstelling, ontwikkeld en gespeeld door Duo Kwartet, vorig schooljaar een succes was, hebben we de voorstelling wat aangepast en een doorstart gemaakt met nieuwe acteurs/muzikanten.
De voorstelling duurt nu in plaats van 35 minuten ongeveer een uur inclusief het napraten met het publiek.   Per voorstelling is er ruimte voor maximaal 60 leerlingen. De voorstelling wordt doorgaans op de school zelf gehouden. We nemen zelf de meeste benodigdheden mee (inclusief de geluidsinstallatie).

‘Duo Maan’ speelt een muzikale voorstelling op de basisschool met als thema vriendschap.
Zij laten zien hoe er tussen twee totaal verschillende personen toch vriendschap kan ontstaan.

Geheel zonder tekst zodat er alleen ervaren, gezien wordt wat ruzie, pesten, samenwerken en vriendschap met je kunnen doen. Dit alles wordt getoond, zonder belerend te zijn.
Na pesterijen over en weer leggen de twee hoofdpersonen het bij en er ontstaat een prettige samenwerking.
De voorstelling eindigt met actieve deelname van de kinderen.

Enkele recensies van basisscholen:

Basisschool Sint Willibrordus te Drempt:
Deze voorstelling geeft zonder tekst, maar met geluid en muziek een bijzondere invulling aan de
gevoelens van kinderen over pestgedrag en het sluiten van vriendschappen. Met humor,
vakmanschap en enthousiasme worden de kinderen meegenomen in het verhaal.
Zeer geschikt voor de groepen 2-3-4-5. Onze leerlingen hebben genoten!

Basisschool de Zilverberg te Overasselt:
De leerlingen hebben genoten. Een boeiend verhaal. De leerlingen vonden het verhaal leuk. De
leerlingen vonden het knap gespeeld met name omdat er geen woord in werd gesproken. De meeste
groepen hebben nagepraat over het stuk, de bedoeling van het stuk was duidelijk en herkenbaar. Er
is een link gelegd met onze methode: Leefstijl. Hieruit werd het thema: er bij horen, herkend.

Basisschool Sint Joris te Heumen:
De voorstelling was op niveau van de doelgroep. De kinderen hebben gelachen en de boodschap
was duidelijk. Dit laatste werd goed overgebracht. De tijdsduur was goed, het had niet langer
moeten duren. Het einde, het dansen/bewegen door de kinderen zelf, was leuk.

 

De manifestatie “Deventer zegt NEE tegen pesten”  wordt georganiseerd door Via Dialoog. (www.viadialoog.nl):

“Pesten heeft en verdient ieders aandacht. Eén op de 10 basisschoolleerlingen wordt gepest. Binnenkort worden scholen bij wet verplicht om pesten op effectieve wijze tegen te gaan. Het signaleren, voorkomen en aanpakken van pesten wordt een kerntaak van scholen en is een zorg van ons allen. Deventer in Dialoog zet graag haar kennis en ervaring met dialoog in om tot gezamenlijke daadkracht te komen.

Met deze manifestatie wilen we alle krachten in Deventer bundelen om tot een daadkrachtige, effectieve en respectvolle aanpak van pesten te komen. Deze bundeling van krachten krijgt concreet vorm in het op te richten anti-pestplatform, waar u op 8 november mede het fundament voor legt.

Deelnemers aan de manifestatie zijn onder meer directie en docenten uit basis- en middelbaar onderwijs Deventer; bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen; medewerkers uit de kinderopvang en ieder die net als wij niet alleen NEE zeggen tegen pesten, maar ook JA tegen een gezamenlijke aanpak.”

Share →